Zebulon Montgomery Pike Jr [1922-2019] Captain US Army - Europe WW2